CAPILARTE ?ampon koji poti?e rast kose 300ml

6.53 

SKU: 5901643174194 Category:

Description

Tretman za stimulaciju rasta kose preporu?uje se osobama koje pate od prekomjernog gubitka kose razli?itih etiologija, uklju?uju?i gubitak kose uzrokovan genetskim ili hormonalnim uzrocima. Tako?e, preporu?uje se osobama koje pate od privremenog gubitka kose uzrokovanog stresom, lijekovima i op?te slabosti organizma. Upotreba: Nanijeti malu koli?inu ?ampona na ruke, a zatim na vla?no vlasi?te. Nje?no i pa?ljivo masirati glavu da bi se uklonila sva prljav?tina i o?istio pristup folikulama dlake. Ostaviti na ko?i i kosi najmanje 2 minute. Dobro isprati. U slu?aju kontakta s o?ima isprati vodom. ?ampon primjenjivati jednom dnevno tri mjeseca. Nakon tri mjeseca kori?tenja preporu?uje se pauza mjesec dana.