OILAGE no?na krema za obnavljanje ko?e 50 ml

20.17 

SKU: 5901643174545 Category:

Description

Intenzivno regeneri?e ko?u tokom perimenopauzalnog perioda, vrac?a joj ?vrstoc?u i elasti?nost i otklanja znakove umora. Spre?ava spolja?nje i unutra?nje uzroke starenja – Reforcyl?, koji je kompleks jiaogulana, ekstrakta Cistus incanus i L-glutamina, aktivira sintezu kolagena i obnavlja koheziju barijernog sloja ko?e. Podr?ava antioksidativni sistem za?tite ko?e i ?titi ga od slobodnih radikala. Vidno pobolj?ava stanje ko?e u perimenopauzalnom dobu – inovativni TriOleum kompleks, u kojem se sojini izoflavoni kombinuju sa ve?ernjom jagor?evinom, avokadom i sojinim uljima, vidljivo pomla?uju i regeneri?u ko?u.Pobolj?ava karakteristi?ne kao ?to su hidratacija, gustina, elasti?nost, ?vrstoc?a i glatkoc?a. Smanjuje i izgla?uje bore 14% za 28 dana*. Usporava starenje ko?e – Vitamini A, E i D prirodnog porekla zajedno s fitohormonima poja?avaju me?ustani?ne veze u ko?i. Hrani ko?u i povec?ava sposobnost zadr?avanja vode. Spre?avaju oksidaciju c?elijskih lipida i neutrali?u slobodne radikale. > Ispravlja i podi?e oval lica> Smanjuje dubinu i du?inu bora> Formula za spre?avanje zaga?enja