SUNBRELLA Krema za Sun?anje SPF 50+ Suva i normalna ko?a 50 ml

10.66 

SKU: 5906739783007 Category:

Description

Posebno formulisan za za?titu osjetljive, suhe i normalne ko?e.-4 RAIS SPECTRUM PROTECT – sistem za?tite ?irokog spektra koji raspr?uje i odbija UV zrake, apsorbuje energiju sun?eve svjetlosti i neutrali?e efekte vidljive svetlosti i infracrvenog zra?enja. Inovativni filterski kompleks pru?a efikasnu i dugotrajnu za?titu ko?e od o?tec?enja izazvanih UV, VL i IR zra?enjem.-Phisavie? – patentirani sastojak sa inovativnim karakteristikama koje se koriste u formuli kreme:? smanjuje negativne efekte IC (infracrvenog) zra?enja, ?to uzrokuje zagrijavanje ko?e (iznad 40 ? C), rezultirajuc?i razgradnjom proteina i povec?anim rizikom od neoplasti?nih lezija.? ima protivupalna svojstva.? povec?ava biosintezu kolagena i na taj na?in ?titi ko?u od fotogeniranja i termi?kog starenja.? stimuli?e proizvodnju enzima u keratinocitima, koji smanjuju slobodne radikale, koji nastaju kao rezultat izlaganja vidljivoj svjetlosti. Zahvaljujuc?i ekstraktu algi i kompleksu mikronutrijenata kao ?to su cink, magnezijum, mangan i kalcijum u formuli, krema vla?i ko?u i spre?ava njenu dehidraciju. Ne sadr?i bojila. ?titi DNK c?elije ko?e. Osigurava optimalan nivo hidratacije ko?e.PREPORU?UJE SE: za za?titu od UV, VL i IR zra?enja za suhu i normalnu ko?u tokom izlaganja suncu.UPUTSTVO ZA UPOTREBU: ravnomjerno nanesite na ko?u najmanje 15 minuta prije izlaganja suncu. Primjenu ponavljajte ?esto, posebno nakon kontakta sa vodom.?ak i kada se koristi za?tita od sunca, ne preporu?uje se du?e izlaganje suncu.